12. lipiec 2020 - 15:00
Life Haven - Prywatny Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Terapii Uzależnień
PolandBielsko-Biala

Miting AA AN, Life Haven - Prywatny Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Terapii Uzależnień, niedziela, 12. lipiec 2020

Na mitingach spotykamy się w niedziele o 17-tej w

naszym ośrodku Life Haven

USTROŃ ul. Obrzeżna 14

Miting AA AN

Znajdź więcej ciekawych wydarzeń
Pobierz zalecenia zdarzeń na podstawie Twojego Facebooka smaku. Zdobądź to teraz!Pokaż mi odpowiednie imprezy dla mnieNie teraz