Pierwszeństwo pieszych -> dokształcamy się w prawie o ruchu drogowym__, Polska, czwartek, 11. lipiec 2019

Pierwszeństwo pieszych na przejściach dla pieszych
=>
rozporządzenie o znakach drogowych wyraźnie reguluje tę kwestię.
Art. 47 pp. 4 mówi:

"Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem D-6, D-6a albo D-6b jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących lub wjeżdżających."

I nie ma dyskusji!

Czas teraz wyrzucić z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym zapisy poddające to pierwszeństwo w wątpliwość i wprowadzające zamieszanie interpretacyjne.

Poświęćcie 5 - 15 minut by zaprosić wszystkich swoich znajomych. Nie tych, o których wiemy, że są przychylni pierwszeństwu pieszych. Przekażmy to wydarzenie w-s-z-y-s-t-k-i-m znajomym. Niech się dowiedzą o już obowiązującym prawie, gdyż patrząc na ulice widzimy, że wielu z nas zwyczajnie już zapomniało, albo nigdy się o nim nie dowiedziało.

http://www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-02-170-1393

Pierwszeństwo pieszych -> dokształcamy się w prawie o ruchu drogowym__

Znajdź więcej ciekawych wydarzeń
Pobierz zalecenia zdarzeń na podstawie Twojego Facebooka smaku. Zdobądź to teraz!Pokaż mi odpowiednie imprezy dla mnieNie teraz